Lezingen

De stichting heeft onder andere als doel het verbreden van de kennis van de strafrechtadvocaten in ons arrondissement. In dit kader worden jaarlijks ca zes vakgerelateerde lezingen en symposia georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervoor worden telkens andere gastsprekers uitgenodigd waaronder (straf)rechters, officieren, advocaten, deskundigen die veelvuldig rapporteren in strafzaken en andere betrokkenen uit de strafrechtketen. In de uitnodiging voor de lezing wordt bekendgemaakt welke spreker de lezing verzorgt en de exacte locatie waar de lezing wordt gehouden.

Academiegebouw

De lezingen worden gehouden op verschillende dagen in Utrecht. De lezingen starten om 15.30 uur en eindigen om 17.30 uur. Met het bijwonen van de lezingen kunnen twee PO-punten worden behaald.

© sosam.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring