Stichting SOSAM

Circa 30 jaar geleden werd in het toenmalige Arrondissement Utrecht de ‘Werkgroep Strafrecht’ opgericht door mr. C.N.G.M. Starmans en mr. A.R.A.L. Norenburg. Het doel van deze werkgroep: het organiseren van lezingen en het onderhouden en bevorderen van de contacten tussen de strafrechtadvocaten binnen het arrondissement, met de rechtbank en het openbaar ministerie.

Na het samenvoegen van de arrondissementen Utrecht en Lelystad (en het betrekken van Het Gooi bij het arrondissement) is de werkgroep geformaliseerd en is de Stichting Opleiding Strafrechtadvocaten Midden-Nederland (SOSAM) opgericht.

Toekomstvisie

Over de jaren is het doel van SOSAM niet veranderd en heeft de stichting ruime bekendheid vergaard onder de strafrechtadvocaten in het arrondissement Midden-Nederland. Ook in de toekomst zullen wij ons blijven inzetten voor de kennisontwikkeling van de strafrechtadvocaten van het arrondissement Midden-Nederland en het bevorderen van de onderlinge contacten en de contacten met de rechtbank, het Openbaar Ministerie en andere ketenpartners uit het arrondissement.

© sosam.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring